Speciální označení motorového vozidla (parkovací průkaz) - O7 a O2

Speciální označení motorového vozidla  O7 označuje vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, označení vozidla O2 - osobu postiženou úplnou nebo praktickou hluchotou. Tyto osoby jsou zároveň držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.


Název služby

- vydání speciálního označení motorového vozidla (parkovacího průkazu) O7 a O2


V jakém případě ve věci jednat? 

- pro vydání speciálního označení motorového vozidla (parkovacího průkazu) O7 musí být osoba těžce zdravotně postižená, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P (mimo osoby postižené úplnou nebo praktickou hluchotou) a má trvalý pobyt na území Karviné a spádových obcí (Dětmarovice, Stonava a Petrovice u Karviné).

- pro vydání speciálního označení motorového vozidla (parkovacího průkazu) O2 musí být osoba postižené úplnou nebo praktickou hluchotou, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, zároveň je držitelem platného řidičského oprávnění a má trvalý pobyt na území města Karviné a spádových obcí (Dětmarovice, Stonava a Petrovice u Karviné).


Popis služby

- speciální označení motorového vozidla (parkovací průkaz) O7 označuje vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P

- speciálního označení motorového vozidla (parkovací průkaz) O2 označuje vozidlo přepravující osobu postiženou úplnou nebo praktickou hluchotou, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P


Co bude výsledkem? 

- vydání speciálního označení motorového vozidla (parkovacího průkazu) O7 a O2.


Kdy věc řešit?

- pro vydání speciálního označení motorového vozidla (parkovacího průkazu) O7 musí být osoba těžce zdravotně postižená, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P (mimo osoby postižené úplnou nebo praktickou hluchotou) a má trvalý pobyt na území Karviné a spádových obcí (Dětmarovice, Stonava a Petrovice u Karviné).

- pro vydání speciálního označení motorového vozidla (parkovacího průkazu) O2 musí být osoba postižené úplnou nebo praktickou hluchotou, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, zároveň je držitelem platného řidičského oprávnění a má trvalý pobyt na území města Karviné a spádových obcí (Dětmarovice, Stonava a Petrovice u Karviné).


Vyřízení služby

Elektronicky
 
Osobně nebo poštou

Co potřebujete pro vyřízení elektronicky?

Žádost nelze podat elektronicky

Kde a jak službu řešit elektronicky?

Službu nelze řešit elektronicky


Jaké jsou poplatky za vyřízení elektronicky?

Bez poplatku. 

Další informace

Legislativa

- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních       komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  a s nimi související instrukce a komentáře.

Související předpisy:

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Možnosti odvolání

- v případě zamítnutí lze podat odvolání  


Sankce 

- v případě nedodržení povinností sankce uplatňují orgány Policie České republiky.


Časté dotazy

„jaké je správné umístění parkovacího průkazu ve vozidle?“

- za čelním sklem na straně řidiče.

„od čeho je odvozena platnost parkovacího průkazu?“
- platnost je shodná s platností  vydaného průkazu ZTP nebo ZTP/P Úřadem práce.

„je parkovací průkaz přenosný do kteréhokoliv vozidla, či je vázán na jedno vozidlo?“
- parkovací průkaz je přenosný do kteréhokoliv vozidla, ve kterém je přepravována osoba, které byl tento průkaz vydán.
„kde mohu najít podrobnosti k parkovacímu průkazu?“
- podrobné informace k parkovacím průkazům lze najít na webových stránkách MPSV a Ministerstva dopravy.


Za popis odpovídá

Odbor sociální
oddělení sociálního plánování a podpory

Jméno odpovědné osoby

Bc. Dita Patrmanová tel.: 596 387 225

e-mail: dita.patrmanova@karvinacz

Platnost: 01.03.2023-neomezeně

Revize: 02.05.2023