Svozy kovy


Stanoviště: viz. seznam nádob na kovy

Vývozy nádob probíhají dle zaplněnosti zhruba 1x za 2 měsíce.

Do kontejnerů na kovy (šedé zvony) patří pouze drobný kovový odpad z domácností, např. plechovky od potravin bez zbytků jídel, hliníkové kelímky od svíček, hliníkové fólie od jogurtů, hliníkový obal, hřebíky a jiné kovové předměty či železný šrot menších rozměrů.

Nepatří sem znečištěné odpady, zbytky potravin, apod.