Lapák štěrku v areálu ČOV Karviná

Výstavba bude zahájena v dubnu


V rámci areálu čistírny odpadních vod v Karviné bude od dubna letošního roku probíhat výstavba nového objektu lapáku štěrku. Do podzemní železobetonové konstrukce bude osazen drapák pro strojní vyklízení lapáku, součástí realizace je rovněž zřízení přípojky nízkého napětí, umístění kontejneru na vytěžený štěrk a vybudování samoobslužné odstavné zpevněné plochy pro manipulaci s kontejnerem včetně úpravy stávajícího oplocení. Práce jsou plánovány na období 6 měsíců.