Oprava místní komunikace na ul. Na Parcelách v Karviné – Ráji

Práce byly zahájeny


Byla zahájena oprava místní komunikace na ul. Na Parcelách. Dojde k celkové opravě povrchu vozovky včetně výměny konstrukčních vrstev a opravy odvodnění komunikace. Po dobu provádění stavebních prací bude předmětný úsek místní komunikace, v délce 150m, uzavřen. Ukončení prací se předpokládá do konce roku 2023. Na Parcelách situace.jpg