Oprava místní komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji

Realizace byla zahájena  


Ve Svahu - zahájení.JPG

Byla zahájena oprava místní komunikace ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji od křižovatky s ulicí Olbrachtova po sjezd na parkoviště bytového domu čp. 798. Předmětem opravy je výměna stávajícího povrchu vozovky včetně plochy před garážemi na straně ZŠ Borovského, výměna obrub a předláždění páteřního chodníku kolem domů čp. 793 - 798.

Předpokládaná délka realizace je cca dva měsíce. Po dobu prací je provoz na komunikace omezen. O příslušném omezení jsou občané informování dopravním značením.