Rekonstrukce objektu pro dobrovolné hasiče na ul. Kubiszova parcelní číslo 381/1 v Karviné-Ráji

Objekt dobrovolných hasičů bude opraven  


DHS Karviná-Ráj2.jpg

V průběhu měsíce dubna bude zahájená rekonstrukce objektu pro dobrovolné hasiče v Karviné-Ráji. Hlavní část rekonstrukce  je zaměřena  na likvidaci odpadních  vod  a dostavbu dešťové kanalizace. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele.