Revitalizace objektu knihovny – RKK

Práce byly zahájeny


knihovna.png

V současné době probíhá revitalizace objektu knihovny v Karviné – Fryštátě. V rámci revitalizace probíhá oprava fasády včetně sanace soklové části objektu. Bude zřízeno bezbariérové WC a zrekonstruováno bude hudební oddělení. Součástí probíhající revitalizace je i vybavení interiéru novým nábytkem, RFID branami a pro imobilní občany bude instalován schodolez. Financování projektu je podpořeno z dotačního titulu Integrovaný regionální operační program 2021-2027, který je spolufinancován Evropskou unií.