Revitalizace vodní plochy na území parku Boženy Němcové

DSC_1481.JPG Práce budou probíhat v koordinaci s výstavbou obchvatu města


DSC_1481.JPG

Stále probíhá  výběrové řízení  zajišťované Ministerstvem financí na revitalizaci vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové. Tato akce  bude  koordinována  s výstavbou obchvatu města. Práce budou probíhat  postupně a jsou plánovány na tři roky. V rámci revitalizace vodní plochy budou provedeny úpravy břehů jezera a dojde ke zvětšení plochy jednoho z ostrovů, u něhož budou nově instalována dvě mola. Další dva ostrovy se propojí lávkou. Jezero bude vyčištěno od nahromaděných sedimentů, které se léta ukládaly na jeho dně. Kolem vodní plochy bude vybudována nová pěší stezka s odpočivadly doplněnými mobiliářem - lavicemi z kmenů, lavičkami a odpadkovými koši. Dále se provede probírka zeleně (kácení a výsadba nových dřevin, které budou umístěny hlavně u náspu budovaného obchvatu).

Převážná část finančních prostředků bude hrazena ze státního rozpočtu. Celkové náklady  jsou odhadovány ve výši cca 100 miliónů korun. Přesná výše nákladů bude známa po ukončení  výběrového řízení.