Revitalizace vodní plochy na území parku Boženy Němcové

DSC_1481.JPG Práce budou probíhat v koordinaci s výstavbou obchvatu města


DSC_1481.JPG

Mezi nejrozsáhlejší  akce, které budou zahájeny  v letošním roce, patří revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové. Tato akce  je  koordinována  s výstavbou obchvatu města. Zhotovitel obchvatu je v současnosti již vysoutěžen a ŘSD připravuje zahájení stavby v jarních měsících. Výběrové řízení na realizaci revitalizace  vodní plochy bude v nejbližší době  vyhlášeno  Ministerstvem financí. Práce budou probíhat  postupně a jsou plánovány na dva až tři roky.  

V rámci revitalizace vodní plochy budou provedeny úpravy břehů jezera a dojde ke zvětšení plochy jednoho z ostrovů, u něhož budou nově instalována dvě mola. Další dva ostrovy se propojí lávkou. Jezero bude vyčištěno od nahromaděných sedimentů, které se léta ukládaly na jeho dně. Kolem vodní plochy bude vybudována nová pěší stezka s odpočivadly doplněnými mobiliářem - lavicemi z kmenů, lavičkami a odpadkovými koši. Dále se provede probírka zeleně (kácení a výsadba nových dřevin, které budou umístěny hlavně u náspu budovaného obchvatu).

Převážná část finančních prostředků bude hrazena ze státního rozpočtu. Celkové náklady  jsou odhadovány na více než 100 miliónů korun. Přesná výše prostředků bude známa po ukončení  výběrového řízení.