Revitalizace vodní plochy na území parku Boženy Němcové

Odbahnění 1.JPG Práce pokračují   


lodičky5.jpg

Odbahnění a úpravy břehů vodní plochy v parku Boženy Němcové byly ukončeny. V současné době probíhají práce na pěší stezce a lávce, která propojí jeden z ostrůvků s břehem. Dále probíhá kácení nebezpečných a nestabilních dřevin, následně bude provedena výsadba nových dřevin, a to převážně u náspu obchvatu. Na závěr stavby budou realizována odpočívadla včetně mobiliáře - lavice z kmenů, lavičky a odpadkové koše. Většina finančních prostředků je hrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí ČR a dokončení celé akce se předpokládá na podzim  2024.