Revitalizace vodní plochy na území parku Boženy Němcové

DSC_1481.JPG Práce jsou koordinovány s výstavbou obchvatu města


DSC_1481.JPG

Koncem února byla zahájena revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové, a to kácením kolizních dřevin. Následně byly práce přerušeny z důvodu ochrany chráněných živočichů. V srpnu je také  přerušen provoz místní půjčovny lodiček a  od 15. 8. je plánováno zahájení vlastního odbahnění vodní plochy. Práce jsou koordinovány s výstavbou obchvatu města. V rámci revitalizace budou postupně provedeny úpravy břehů jezera a dojde ke zvětšení plochy jednoho z ostrovů, u něhož budou nově instalována dvě mola. Další dva ostrovy se propojí lávkou. Kolem vodní plochy bude vybudována nová pěší stezka s odpočivadly doplněnými mobiliářem - lavicemi z kmenů, lavičkami a odpadkovými koši. Dále se provede výsadba nových dřevin, které budou umístěny hlavně u náspu budovaného obchvatu. Převážná část finančních prostředků je hrazena ze státního rozpočtu. Práce budou probíhat několik měsíců v závislosti na ročním období a podmínek ochrany živočichů v jednotlivých měsících. O aktuálním dění  bude veřejnost postupně informována.