Nové tarifní a přepravní podmínky městské autobusové dopravy

10355657-MHD s účinností od 11.06.2023


Nedochází k žádným podstatným změnám v rozsahu bezplatné přepravy.

Nově jsou zrušeny 180 denní dlouhodobé časové jízdenky v městských tarifech. Důvodem je skutečnost, že uvedené časové jízdné bude v rámci kraje pro jeho malého využití zrušeno (již nebude v nabídce), a to s platností od změn jízdních řádů v měsíci červnu 2023 pro tarifní oblasti s podílem regionálních zón.

Kromě výše uvedeného vypuštění jednoho druhu minimálně využívaného dlouhodobého časového jízdného souvisí ostatní zapracované změny se zpřesněním textu uvedeného pod písm. d) v části I. Ceny jízdného včetně DPH (doplnění vlaků a uvedení zvýhodněného přestupu v obecné rovině bez nutnosti úpravy textu při každé změně výše základní sazby) a s úpravou textu v části II. Bezplatná přeprava, kde dochází ke zpřesnění formulace u držitelů průkazů ZTP/P včetně jejich průvodce (osoby nebo psa). Taktéž bylo zapracováno doporučení o vypuštění cen celosíťových jízdenek, které nepodléhají schválení v radách jednotlivých měst a o doplnění textu ve smyslu možnosti uplatnění veškerého celosíťového jízdného ODIS na linkách MAD Karviná s odkazem na aktuální Tarif ODIS 

Smluvní přepravní podmínky ODIS, které jsou zveřejněny na www.kodis.cz, či ke stažení ZDE: 

Tarifní a přepravní podmínky.pdf