Schválený Plán dopravní obslužnosti území města Karviná na období 2021 – 2025

10355657-MHD Střednědobý a dlouhodobý výhled dopravní obslužnosti na území města Karviná


181401_bus_nadrazi.jpg

 Dne Plán dopravní obslužnosti území města Karviná byl zpracován na základě a v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento plán je zpracovaný na období let 2021 – 2025 a bude případně aktualizován na základě vývoje událostí majících vliv na dopravní obslužnost území města Karviná. Předmětný plán dopravní obslužnosti obsahuje střednědobý a dlouhodobý výhled dopravní obslužnosti a bude sloužit jako podklad pro zpracovávané koncepce rozvoje dopravní infrastruktury ve statutárním městě Karviná.

Plán dopravní obslužnosti území města Karviná nastiňuje zejména rozsah a kvalitu poskytovaných přepravních služeb v rámci statutárního města Karviná a formuluje vize o dalším rozvoji veřejné osobní dopravy ve městě. Uvedený plán byl projednán s Moravskoslezským krajem a schválen Radou města Karviné na 49. schůzi dne 16. 12. 2020 usnesením č. 1958.

Zájemcům nabízíme elektronický Plán dopravní obslužnosti území města Karviná na období 2021 – 2025 ve formátu PDF.