Za pomoci finančních prostředků Nadace OKD město nakoupí vybavení pro konání celoměstských akcí v areálu Loděnice


lodicky.jpg

Statutární město Karviná získalo dotaci na projekt „Vybavení pro konání celoměstských akcí v areálu Loděnice„, v rámci výzvy „Pro region 2024“, vyhlášené Nadací OKD. V rámci projektu je cílem projektu zlepšit služby nabízené v rámci pořádaných celoměstských akcí pomocí zajištění vhodných míst k sezení včetně stolů. Vybavení je určeno především pro cílové skupiny starších lidí a seniorů včetně bývalých horníků OKD a pro rodiny s dětmi. Vzhledem k tomu, že se v areálu Loděnice pořádají významné kulturní akce pro široký okruh lidí s cílenou propagací, pochází cílová skupina projektu nejen z Karviné, ale z celého regionu NUTS 2 Moravskoslezsko a sousedních měst polského pohraničí. Jedná se o akce např. Dny Karviné, Den pro celou Rodinu, Food festival Smacznego, Karvinský Majáles. Předpokládaná výše dotace je max. 200 tis. Kč a max. 80 % z uznatelných nákladů projektu.

 

nokd-logo-claim-horizontalni.jpg

 

Projekt "Vybavení pro konání celoměstských akcí v areálu Loděnice", registrační číslo projektu: 241110086,

Výzva Nadace OKD Pro region 2024.