Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné


Statutární město Karviná získalo dotaci z výzvy „Nadace OKD obcím“, vyhlášené Nadací OKD, na realizaci projektu „Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné“. Předpokládaná výše dotace je max. 4 mil. Kč a max. 50 % z uznatelných nákladů projektu. Cílem projektu je zvýšení atraktivity sídliště vymezeném ulicemi tř. 17. listopadu, Nedbalova, Cihelní a Svatopluka Čecha v Karviné z hlediska atraktivity pro bydlení. Náplní projektu je: příprava území (odstranění mobiliáře, odstranění pískoviště, nutné kácení apod.), vegetační úpravy (osetí ploch veřejné zeleně), náhradní výsadba (stromy a keře), dětské hřiště (pískoviště, malý kolotoč, houpačka řetízková dvoumístná, houpačka pružinová dvoumístná, 2 ks lavičky stabilní).

 

 

nokd-logo-claim-horizontalni.jpg

 

Projekt "Zatraktivnění veřejného prostranství mezi ul. Nedbalovou a tř. 17. listopadu v Karviné", registrační číslo projektu: 231410004, Výzva Nadace OKD obcím.