Přeshraniční dotační spolupráce

alfa-romeo.jpg Statutární město Karviná se aktivně angažuje na poli přeshraniční spolupráce mezi městy a institucemi zejména v příhraničí Euroregionu Těšínské Slezsko. Díky partnerské spolupráci se podařilo zrealizovat množství přeshraničních projektů, mimo jiné v oblasti sdílení dobré praxe, vzájemného sbližování a společné propagace turismu a kulturních aktivit v příhraničí. Zveme Vás na prohlídku k našim partnerům v příhraničí.