Udělení ocenění v sociální oblasti

Oceňování je udělováno v kategoriích registrované sociální služby, návazné služby (spolky, kluby apod.) a výkon dobrovolnické činnosti.


Název služby

Udělení ocenění v sociální oblasti


V jakém případě ve věci jednat? 

Rada něsta Karviné uděluje Pamětní list (dle platných zásad, článek 2, bod 2.2) u příležitosti Týdne sociálních služeb.


Popis služby

Oceňování bude udělováno v těchto kategoriích:

a) registrované sociální služby

b) návazné služby (spolky, kluby apod.)

c) výkon dobrovolnické činnosti


Co bude výsledkem? 
Předání pamětního listu 


Kdy věc řešit?

Návrhy na ocenění v sociální oblasti je možno podat pouze v termínu od 01.04. do 31.05. kalendářního roku, v němž má být ocenění uděleno.


Vyřízení služby

Elektronicky
 
Osobně nebo poštou

Co potřebujete pro vyřízení elektronicky?

Tiskopis na udělení ocenění

Zásady pro udělování ocenění


Kde a jak službu řešit elektronicky?

Podáním žádosti on-line na portálu občana: [název formuláře a odkaz na formulář v portálu občana] (portál občana)
(vyžaduje registraci do portálu občana statutárního města Karviné a přihlášení identitou občana)

nebo zasláním žádosti na elektronickou adresu podatelny: epodatelna@karvina_cz

(epodatelna@karvina_cz)nebo zasláním žádosti do datové schránky: es5bv8q.


Jaké jsou poplatky za vyřízení elektronicky?

Bez poplatku. 

Viz také:
Způsoby úhrad poplatků

Další informace

Legislativa

...


Možnosti odvolání

...


Sankce 

...


Časté dotazy

...


Za popis odpovídá

Odbor sociální
oddělení sociálního plánování a podpory

Andrea Wiechećová

Platnost: 01.01.2022 - neomezeně
Revize: 03.04.2024