Stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:

Stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

04. Základní informace k životní situaci:

závazné podmínky stanovené pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
občan starší 18 let, fyzické, právnické osoby v zastoupení statutárního zástupce

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 • dodržení podmínek stanovených Obecně závaznou vyhláškou 8/2016 (dále jen "vyhláška") a dalšich souvisejících předpisů,
 • prostory (pozemky) týkající se veřejnosti přístupného podniku (dále jen "akce") musí být zkolaudovány za účelem odpovídající charakteru pořádané akce,
 • u akce pořádané na veřejném prostranství podat žádost o souhlas s užívání veřejného prostranství za účelem pořádání kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl (viz odkaz "Veřejná prostranství). 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

u akcí dle přílohy č. 1 a bodu 4.3 b) vyhlášky splněním oznamovací povinnosti, a to nejméně 10 pracovních dnů před jejich konáním

v případě změny údajů u veřejnosti přístupného podniku (akce) zařazeného do stávající přílohy č. 1 vyhlášky, popř. žádosti pořadatelů o zařazení nového veřejnosti přístupného podniku (akce) do přílohy, je nutné doručit Odboru rozvoje písemnou žádost, a to nejméně 3 měsíce před plánovaným datem konání

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, budova C

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení školství a marketingu, ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, 3. patro, dv. č. 427,
Dagmar Dlouhá, tel. kontakt 596 387 477, e-mail dagmar.dlouha@karvina_cz,
v době stanovených úředních hodin (pondělí, středa 07:30 - 17:30 h), popř. dle domluvy (úterý, čtvrtek 07:30 - 16:00 h).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • oprávnění k podnikatelské činnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
žádné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
vlastníci pozemku, pokud není pozemek v majetku statutárního města Karviné.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

u akcí pořádaných na veřejném prostranství:

 • podat žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství za účelem pořádání kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl (vyřizuje p. Lenka Krotká, odd. marketingu a školství, tel. kontakt: 596 387 428, lenka.krotka@karvina_cz),
 • na Odbor ekonomický podat ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
dle Obecně závazné vyhlášky 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Soubory ke stažení:

 18. Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 12/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné;
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 4/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou uplatňovány, postup nepodléhá správnímu řádu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
dle platných právních předpisů

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
telefonicky na č. 596 387 477

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

 • souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem pořádání kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl - podat žádost,
 • ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (vyřizuje p. Vlastimila Raszyková, Odbor ekonomický, odd. poplatků a pohledávek).

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení školství a marketingu

26. Kontaktní osoba:
Dagmar Dlouhá, tel. kontakt: 596 387 477, email: dagmar.dlouha@karvina_cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

6. 12. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 1. 1. 2018

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: