Pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:

Pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték

04. Základní informace k životní situaci:

stanovení závazných podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
občan starší 18 let, fyzické osoby, právnické osoby v zastoupení statutárního zástupce

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 • dodržení podmínek stanovených výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou (dále jen "vyhláška") a dalších souvisejících předpisů
 • prostory/pozemky týkající se veřejnosti přístupného podniku (dále jen "akce") musí být zkolaudovány za účelem odpovídající charakteru pořádané akce

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

 • u akce dle přílohy č. 1 a bodu 4.3 b) vyhlášky splněním oznamovací povinností, a to nejméně 10 pracovních dnů před jejím konáním
 • v případě změny údajů u akce zařazené do stávající přílohy č. 1 vyhlášky, popř. žádosti pořadatelů o zařazení akce nové do přílohy, je nutné doručit Odboru školství a rozvoje písemnou žádost, a to nejméně 3 měsíce před plánovaným datem konání, prostřednictvím datové schránky: es5bv8q, e-mailem: epodatelna@karvina_cz, popř. osobním podáním na podatelnu Magistrátu města Karviné (budova C - Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát). 

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Magistrát města Karviné, budova C

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení školství, kultury a sportu, ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, 3. patro, dv. č. 427,
Dagmar Dlouhá, tel. kontakt 596 387 477, e-mail: dagmar.dlouha@karvina_cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

vyplněný příslušný formulář 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

On-line na portálu občana (vyžaduje registraci a přihlášení identitou občana):

Formulář ke stažení a odeslání e-mailem: epodatelna@karvina_cz, datovou schránkou: es5bv8q nebo vytištěním a osobním podáním:

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
žádné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
vlastníci budov a pozemku, pokud nejsou v majetku statutárního města Karviné

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

On-line na portálu občana (vyžaduje registraci a přihlášení identitou občana):

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
dle Obecně závazné vyhlášky o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, viz právní předpisy města

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 12/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 4/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 7/2021 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
dle platných právních předpisů

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
dle platných právních předpisů

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
telefonicky na č. 596 387 477, e-mailem: dagmar.dlouha@karvina_cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

 • Žádost o rezervaci plochy a termínu konání akce na veřejném prostranství 
 • Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem pořádání kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl 
 • místní poplatek za užívání veřejného prostranství

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení školství, kultury a sportu

26. Kontaktní osoba:
Dagmar Dlouhá, tel. kontakt: 596 387 477, email: dagmar.dlouha@karvina_cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

6. 12. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
   31. 9. 2021

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: