Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

folder-document.png Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) provádí obecní, městké úřady, úřady měst, obvodní nebo místní úřady, které vedou matriky - t.j. matriční úřady.


Název služby

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)


V jakém případě ve věci jednat? 

Pokud potřebujete úřední ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace).


Popis služby

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)  provádí obecní, městké úřady, úřady měst, obvodní nebo místní úřady, které vedou matriky - t.j. matriční úřady.


Co bude výsledkem? 
V případě vidimace obdržíte úředně ověřený dokument s doložkou o shodě opisu nebo kopie s listinou.


Kdy věc řešit?

Kdykoliv potřebujete úředně ověřit opis nebo kopii dokumentu.


Vyřízení služby

Elektronicky
Osobně

Tuto službu nelze vyřídit elektronicky. 

Elektronicky si můžete rezervovat svou osobní návštěvu k provedení vidimace prostřednictvím elektronického rezervačního systému (volba "ověřování podpisů a listin").

Další informace

Legislativa


Možnosti odvolání

U této služby nejsou možnosti odvolání přípustné.


Sankce 

U této služby nejsou stanoveny žádné sankce.


Časté dotazy

Úřad neprovede vidimaci:

  • opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby
  • jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem
  • jestliže je listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li pověřený pracovník jazyk, v němž je listina pořízena
  • jsou-li v listině, která se vidimuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.


Za popis odpovídá

Odbor správní
oddělení očanskosprávní

Jméno odpovědné osoby

Platnost: 01.07.2022 - neomezeně
Revize: 16.06.2022