Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace

folder-document.png


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky pozemní komunikace

04. Základní informace k životní situaci:

Provoz na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Předkládá ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena. Jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podat žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky pozemní komunikace

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
P
odáním žádosti (vyplněného formuláře)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování,
Karola Śliwky 50/8a, 733 24 Karviná-Fryštát,
3. poschodí, kancelář číslo 423, 444

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
- vyplněný formulář - situační snímek se zakreslením uzavřeného úseku a trasy objížďky, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, souhlas dotčeného dopravního úřadu - pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy, při zastupování plnou moc

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace, soubor typu rtf, (54,95 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: nejsou vyžadovány

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Správní orgán je povinen vydat nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, nebo jde-li o zvlášť složitý případ

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

  • vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena
  • vlastník pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka
  • obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka
  • provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
elektronická podatelna epodatelna@karvina_cz

datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí je možno do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, prostřednictvím Magistrátu města Karviné, Odboru školství a rozvoje. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

  • Fyzická osoba - pokuta do výše 500 000 Kč dle § 42a odst. 7 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Právnická a podnikající fyzická osoba -  pokuta do výše 500 00 Kč dle § 42b odst. 6 písm. a) zák. č 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno

22. Další informace:
Neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba:

Ing. Halina Breznenová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 787
Email:

Bc. Martina Luzarová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 481
Email:

Ing. Lumír Marszalek
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 480
Email:

Bc. Martina Šandriková DiS.
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 485
Email:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
20.10.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
20.10.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno