Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a skládek a za účelem umístění reklamních zařízení.

folder-document.png Souhlas se vyřizuje za účelem užívání veřejného prostranství na účelových komunikací a zeleni.


01. Název úkonu

Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem provádění výkopových prací, umístění zařízení a skládek a za účelem umístění reklamních zařízení

02. V jakém případě ve věci jednat 

...

03. Charakteristika úkonu
...

04. Výsledek úkonu 
...

05. Kdy věc řešit
...

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
...

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
...

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
...

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
...

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
...

Způsoby úhrad poplatků

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem provádění výkopových prací, umístění zařízení a skládek a za účelem umístění reklamních zařízení Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem provádění výkopových prací, umístění zařízení a skládek a za účelem umístění reklamních zařízení (656,56 KB)

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
...

13. Opravné prostředky

...

14. Časté dotazy 
...

15. Sankce 
...

16. Působnost 
...

17. Oblast
...

18. Klíčová slova
...

19. Počátek platnosti popisu úkonu
...

20. Konec platnosti popisu úkonu
...

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
...