Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a skládek a za účelem umístění reklamních zařízení.

folder-document.png Souhlas se vyřizuje za účelem užívání veřejného prostranství na účelových komunikací a zeleni.


01. Název úkonu

Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem provádění výkopových prací, umístění zařízení a skládek a za účelem umístění reklamních zařízení

02. V jakém případě ve věci jednat 

V případě, že bude dotčena účelová komunikace nebo zeleň v majetku statutárního města Karviné.

03. Charakteristika úkonu
Žádat o souhlas by měl žadatel, který bude užívat účelovou komunikaci nebo zeleň za účelem provádění výkopovách prací, umístění zařízení a skládek a za účelem umístění reklamních zařízení.

04. Výsledek úkonu 
Vydání souhlasu.

05. Kdy věc řešit
V dostatečném časovém předstihu před užíváním veřejného prostranství.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
K žádosti musí být přiloženy doklady uvedené ve formuláři.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
K žádosti musí být přiloženy doklady uvedené ve formuláři.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Zasláním datové zprávy prostřednictvím elektronické adresy podatelny:

epodatelna@karvina_cz nebo datové schránky (ID datové schránky: es5bv8q).

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
Zasláním žádosti (vyplněného formuláře) prostřednictvím poskytovatele poštovních služev na adresu: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24  Karviná-Fryštát nebo podáním osobně na podatelně na adrese Magistrátu města Karviné, budova "C", Fryštátská 50/8a, Karviná-Fryštát.

Adresa pro osobní projednání a podání: Magistrát města Karviné, budova "B", Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát, Odbor komunálních služeb, 1. patro, kancelář č. 55 (Pavel Gajdziok).

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Způsoby úhrad poplatků

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Způsoby úhrad poplatků

Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem provádění výkopových prací, umístění zařízení a skládek a za účelem umístění reklamních zařízení Žádost o souhlas k užívání veřejného prostranství za účelem provádění výkopových prací, umístění zařízení a skládek a za účelem umístění reklamních zařízení (656,56 KB)

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Neuvedeno.

13. Opravné prostředky

Neuvedeno.

14. Časté dotazy 
Nejsou známy.

15. Sankce 
Neuvedeno.

16. Působnost 
Samospráva.

17. Oblast
Neuvedeno.

18. Klíčová slova
Užívání veřejného prostranství, zábor veřejného prostranství.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
31.05.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu
Neuvedeno.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek úkonu není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.