Žádost o vyjádření k záměru kácení dřevin na pozemcích v majetku statutárního města Karviné

folder-document.png Žádost se podává za účelem posouzení zdravotního stavu dřeviny a vhodnosti stávající výsadby v návaznosti na sadovnickou hodnotu jedince.


01. Název úkonu

...

02. V jakém případě ve věci jednat 

...

03. Charakteristika úkonu
...

04. Výsledek úkonu 
...

05. Kdy věc řešit
...

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
...

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
...

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
...

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
...

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
...

Způsoby úhrad poplatků

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o vyjádření k záměru kácení dřevin na pozemcích v majetku statutárního města Karviné Žádost o vyjádření k záměru kácení dřevin na pozemcích v majetku statutárního města Karviné (612,87 KB)

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
...

13. Opravné prostředky

...

14. Časté dotazy 
...

15. Sankce 
...

16. Působnost 
...

17. Oblast
...

18. Klíčová slova
...

19. Počátek platnosti popisu úkonu
...

20. Konec platnosti popisu úkonu
...

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
...