Žádost o vyjádření k záměru kácení dřevin na pozemcích v majetku statutárního města Karviné

folder-document.png Žádost se podává za účelem posouzení zdravotního stavu dřeviny a vhodnosti stávající výsadby v návaznosti na sadovnickou hodnotu jedince.


01. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o vyjádření k záměru kácení dřevin na pozemcích v majetku statutárního města Karviné

02. Základní informace k životní situaci:
Žádost se podává za účelem posouzení zdravotního stavu dřeviny a vhodnosti stávající výsadby v návaznosti na sadovnickou hodnotu jedince.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzické a právnické osoby.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Vyplněný tiskopis žádosti, situační snímek se zakreslením umístění, souhlasy obyvatel se záměrem.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře) a situačního snímku.

06. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor komunálních služeb, Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, 1. patro, kancelář číslo 55, Bc. Tomáš Trampler, tel.: 596 387 320 a Bc. Iveta Poláchová, tel.: 596 387 266..

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, situační plánek se zakreslením umístění, souhlasy obyvatel se záměrem.

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky nejsou.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro odpověď na žádost do 30 dnů od doručení. Realizace prací je závislá na množství doručených žádostí a finančních možnostech města. Kácení se provádí v převážné většině v době vegetačního klidu (1.11. - 31.3.), a to na základě platného rozhodnutí, které vydává Odbor stavební a životního prostředí.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Občanská sdružení.

13. Elektronická služba, kterou lze využít:
 Dokumenty v digitální podobě můžete doručit:

a) do datové schránky - název schránky: "Statutární město Karviná", ID schránky: "es5bv8q", typ datové schránky: OVM (orgán veřejné moci)

b) na adresu e-podatelny: epodatelna@karvina_cz

c) do e-mailové schránky zaměstnance: tomas.trampler@karvina_cz a iveta.polachova@karvina_cz

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

15. Jaké jsou související předpisy:

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Neuplatňují se opravné prostředky, nepostupuje se dle správního řádu.

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

18. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Telefonicky: 596 387 320 a 596 387 266

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Telefonicky na č.: 596 387 320, e-mailem: tomas.trampler@karvina_cz a 596 387 266, e-mailem: iveta.polachova@karvina_cz

26. Kontaktní osoba:
Tomáš Trampler Bc., tel.: 596 387 320, e-mail: tomas.trampler@karvina_cz

Iveta Poláchová Bc., tel.: 596 387 266, e-mail: iveta.polachova@karvina_cz

28. Popis byl naposledy aktualizován:
07.10.2020