Změna údajů v registru vozidel

folder-document.png Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Změna údajů v registru vozidel

04. Základní informace k životní situaci:
Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Provozovatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Oprávněná osoba podá žádost doloženou dále uvedenými doklady a zaplatí správní poplatek.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře.)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
 Úkon lze provést na kterémkoliv městském úřadě (magistrátě).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní
Karola Śliwky 50 Karviná-Fryštát
přízemí vpravo
paní Franzová, Martikánová, Chroboková, Spurná, Laryšová
tel: 596 387 785, 596 387 717-715, 596 387 713
Pondělí, středa: 7:30-17:30 hodin
V úterý a ve čtvrtek od 7:30 do 16:00 hodin na základě objednání prostřednictvím našeho rezervačního systému a dle pracovních kapacit. Od 1.1.2020 ve dnech úterý a čtvrtek vyřizujeme od 13:00 hodin pouze objednané klienty!
Pro vyřízení vaší žádosti se můžete objednat prostřednictvím našeho rezervačního systému.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), doklady provozovatele a další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o vozidle ( typový list tažného zařízení, příloha LPG/CNG k TP apod).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

pdf.pngŽádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, soubor typu pdf, (646,12 kB)
rtf.pngPlná moc k žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, soubor typu rtf, (51,36 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek dle z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 50 Kč za zápis každé změny do technického průkazu a do registru.

Způsoby úhrad poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
O zápis změny údaje v registru vozidel je vlastník nebo provozovatel povinen požádat úřad do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc nemusí být podepsána úředně ověřeným podpisem.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Rezervační systém pro objednání návštěvy úřadu. Pro netechnické změny údajů (příjmení, adresa, barva vozidla) volte Registr vozidel, pro technické změny údajů (tažné zařízení, LPG apod) volte Technické změny.

Rezervační systém - objednejte se online

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Z.č 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhl. č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nenahlášením změn údajů, které se do registru zapisují, do 10 pracovních dnů od jejich vzniku se osoba, jíž se povinnost týká, dopouští přestupku dle ust. § 83 odst. 1 písm. c zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno

22. Další informace:
Neuvedeno.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Neuvedeno.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní

26. Kontaktní osoba:
Ing. Jana Michaličková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
 01.07.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 13.07.2017

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Návod není právně závazný dokument, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelům při složitých úkonech souvisejících s registrem vozidel.