Návrh změny č. 7 Územního plánu Karviné

Zveřejnění návrhu změny č. 7 Územního plánu Karviné určený pro veřejné projednání.


Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování pořizuje pro statutární město Karviná změnu č. 7 Územního plánu Karviné zkráceným postupem a zveřejňuje zpracovaný návrh změny č. 7 Územního plánu Karviné určený pro veřejné projednání s dotčenými orgány, s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, se statutárním městem Karviná a se sousedními obcemi, s oprávněnými investory a s veřejností.

Návrh změny č. 7 Územního plánu Karviné:

Textová část:

Návrh textová část.pdf, soubor typu pdf, (342,98 kB)

Grafická část:

Výkres I.1a Základního členění území, jednotný standard.pdf, soubor typu pdf, (5,27 MB)
Výkres I.1b Základního členění území, věcná změna.pdf, soubor typu pdf, (3,3 MB)
Výkres I.2a Hlavní výkres, jednotný standard.pdf, soubor typu pdf, (8,12 MB)
Výkres I.2b Hlavní výkres, věcná změna.pdf, soubor typu pdf, (3,32 MB)
Výkres I.3a Koncepce veřejné infrastruktury, jednotný standard.pdf, soubor typu pdf, (7,12 MB)
Výkres I.3b Koncepce veřejné infrastruktury, věcná změna.pdf, soubor typu pdf, (3,31 MB)
Výkres I.4a Veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, jednotný standard.pdf, soubor typu pdf, (4,49 MB)

Odůvodnění změny č. 7 Územního plánu Karviné:

Textová část:

Odůvodnění textová část.pdf, soubor typu pdf, (550,91 kB)
Převod do jednotného standardu územně plánovací dokumentace, textová část s vyznačením změn, příloha č.1.pdf, soubor typu pdf, (2,17 MB)
Věcný obsah změny územního plánu, text s vyznačením změn, příloha č. 2.pdf, soubor typu pdf, (2,01 MB)

Grafická část:

Výkres II.1 Koordinační výkres.pdf, soubor typu pdf, (16,46 MB)

II.2 Výkres širších vztahů.pdf, soubor typu pdf, (6,55 MB)

II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf, soubor typu pdf, (4,15 MB)