Ochrana ovzduší - informace o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích

Dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje orgán ochrany ovzduší veřejnosti informace o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích.


Dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu, z hlediska ochrany ovzduší, u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší zpřístupňují orgány ochrany ovzduší veřejnosti informace o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích.

V přiložené tabulce naleznete seznam podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek pro umístění stacionárních zdrojů, stavby zdrojů, změny staveb zdrojů, provoz zdrojů. Tabulka je pravidelně aktualizována.

Závazná stanoviska ovzduší 09_2022.pdf, soubor typu pdf, (771,4 kB)