Upozornění stavebního úřadu


Dnem 1.7.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., podání učiněná na stavební úřad od 1.7.2024  probíhají v digitální podobě  prostřednictvím portálu stavebníka - Portál stavební správy (gov.cz). Formuláře pro jednotlivé žádosti dle stavebního zákona jsou přístupné na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v sekci Nový stavební zákon - Formuláře.

Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska je možné podat  v digitální podobě  prostřednictvím portálu stavebníka - Portál stavební správy (gov.cz)