Podmínky dotačního programu Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2023

Dotační program s názvem  Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2023  (dále jen dotační program) je vyhlašován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla dotačního programu jsou vytvořena v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (dále jen Zásady) schválenými Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 3527 ze dne 21.09.2022. Lhůta pro podání žádostí je od 15.12.2022 do 13.01.2023


Žádost o programovoz dotaci včeně jejich povinných příloh:

Žádost o dotaci Program 2023 Žádost o dotaci Program 2023

Rozpočet projektu Rozpočet projektu

Zásady pro poskytování dotací Zásady pro poskytování dotací

Dotační program má tři tituly:

Titul a) podporu celoroční činnosti a materiální vybavení stávajících spolků

Titul b) konkrétní akci vyplývající z činnosti spolku

Titul c) rekondiční, popř. edukační pobyt

Celé znění dotačního prgramu naleznete zde:

Podmínky dotačního programu 2023 Podmínky dotačního programu 2023

Kontakt: Pavlína Fiedorová, Odbor sociální, tel.: 596 387 398 nebo Bc. Andrea Wiechecová, odbor sociální, tel.: 596 387 248