Odbor majetkový

Odbor majetkový zajišťuje výkon vlastnických práv k movitému a nemovitému majetku města včetně správy, provozu a údržby majetku města a zajišťuje přípravu, realizaci a kordinaci investičních akcí města. Dále spolupracuje s Úřadem práce ČR v oblasti výkonu veřejné služby a veřejně-prospěšných prací. Bližší popis vykonávaných činností je uveden u každého oddělení.


Vedoucí odboru

Bogoczová Helena 2016.jpg qr bogoczová.png

Ing. Helena Bogoczová MPA
vedoucí odboru
Telefon: 596 387 308
Email:

 

Členění odboru

Oddělení bytové


Vedoucí

JUDr. Renata Hamrlová
oddělení bytové
Telefon: 596 387 249
Email:

Umístění

 • budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa), přízemí

Zajišťuje

 • správu, provoz, údržbu a opravy budov s byty a nebytovými prostory v majetku statutárního města Karviné,
 • vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor  v bytových domech v majetku statutárního města Karviné,
 • správu, provoz, údržbu a opravy jednotek ve vlastnictví statutárního města Karviné ve společenstvích vlastníků,
 • agendu související s byty, nebytovými prostory a garážemi v majetku statutárního města Karviné
 • nájmy bytů a nebytových prostor v obytných domech v majetku statutárního města Karviné (přehled nebytových prostor ZDE)
 • privatizaci bytového fondu v majetku statutárního města Karviné

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Marie Bulawová
oddělení bytové
596 387 439 B/28
Jarmila Dreslerová
oddělení bytové
596 387 232 B/28
Radmila Gorecká
oddělení bytové
596 387 323 B/33
JUDr. Renata Hamrlová
oddělení bytové
596 387 249 B/27
Monika Hanuskova
oddělení bytové
596 387 214 B/26
Soňa Kejmarová
oddělení bytové
596 387 736 B/25
Bc. Dana Knápková
oddělení bytové
596 387 315 B/33
Ivana Ličková
oddělení bytové
596 387 362 B/28
Alena Petrová
oddělení bytové
596 387 325 B/26

 


Oddělení majetkoprávní


Vedoucí

JUDr. Mária Durčáková
oddělení majetkoprávní
Telefon: 596 387 310
Email:

Umístění

 • Budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa)

Zajišťuje

 • nabývání a převod nemovitého majetku
 • zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města Karviná
 • nájmy a výpůjčky nebytových prostor – mimo nebytových prostor v obytných domech (přehled nebytových prostor ZDE)
 • pronájmy pozemků
 • krátkodobé pronájmy zámku Fryštát a víceúčelového střediska v Karviné-Loukách
 • nájmy hrobových míst
 • úkony související se zajišťováním sociálních pohřbů

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Jerzy Cachel
oddělení majetkoprávní
596 387 385 B/72
Miroslava Cyroňová
oddělení majetkoprávní
596 387 309 B/65
Petra Čablíková
oddělení majetkoprávní
596 387 301 B/74
JUDr. Mária Durčáková
oddělení majetkoprávní
596 387 310 B/71
Jiřina Hefnerová
oddělení majetkoprávní
596 387 285 B/68
Šárka Kubušová
oddělení majetkoprávní
596 387 288 B/72
Bc. Jana Lovecká
oddělení majetkoprávní
596 387 218 B/68
Drahomíra Možutíková
oddělení majetkoprávní
596 387 384 B/73
Bc. Iveta Nohelová
oddělení majetkoprávní
596 387 311 B/74
Bc. Veronika Ožanová
oddělení majetkoprávní
596 387 258 B/74
Bc. Beata Vysluchová
oddělení majetkoprávní
596 387 450 B/73

 


Oddělení provozu a údržby majetku


Vedoucí

Ing. Jana Salamonová
oddělení provozu a údržby majetku
Telefon: 596 387 319
Email:

Umístění

 • budova "B", ul.Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa)

Zajišťuje

 • provoz a údržbu budov, staveb a pozemků školských objektů, které nejsou svěřeny do správy příspěvkovým organizacím,
 • provoz a údržbu letního koupaliště, sportovních zařízení v majetku SMK,
 • údržbu hasičských zbrojnic dobrovolných hasičů,
 • údržbu zámku Fryštát,
 • údržbu ostatních nemovitostí ve vlastnictví  SMK, včetně zajištění technického stavu vybraných technických zařízení (plynové kotelny, plošiny, výtahy)
 • správu a údržbu hřbitovů,
 • správu a údržbu průmyslové zóny Nové Pole,
 • agendu statické dopravy na území města (opravy, údržba, nová parkovací stání),
 • komplexní agendu spotřeby energií (voda, plyn, teplo, elektrická energie, srážková voda),
 • správu inženýrských sítí v majetku SMK (kanalizace, plynovody, vodovody, datové sítě) včetně jejich běžné údržby,
 • evidenci a opravy mostních objektů v majetku SMK,
 • údržbu drobných vodních toků ve správě SMK,
 • komplexně zajišťuje investiční činnosti SMK v oblasti přípravy a realizace staveb,
 • rozhoduje o uzavírání smluv o právu provést stavbu, o umístění stavby, o koordinaci staveb,
 • evidenci válečných hrobů a pietních míst

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Ilona Gromadová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 365 B/63
Ing. Andrea Hefnerová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 372 B/58
Nataša Hübnerová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 391 B/53
Pavel Janura
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 487 B/53
Ing. Richard Kajzar
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 784 B/31
Ing. Andrea Klimšová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 745 B/57
Jaroslav Ledwoń
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 397 B/63
Pavel Lyčka
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 257 H/1
Ing. Marcela Mirová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 305 B/59/II
Bc. Josef Novák
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 316 B/57
Ing. Iveta Piechaczková
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 324 B/59/2
Ing. Adéla Pietroszová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 270 B/30
Ing. Jana Salamonová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 319 B/59
Bc. Martina Štěpáníková
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 210 B/30
Ing. Miloslava Vlasáková
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 297 B/61
Iva Wenzlová
oddělení provozu a údržby majetku
596 387 334 B/58

 


Oddělení komunálních služeb


Vedoucí

Ing. Jana Maierová
oddělení komunálních služeb
Telefon: 596 387 216
Email:

Umístění

 • budova "B", ul.Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát (mapa)

Zajišťuje

 • činnosti dobrovolné veřejné služby
 • údržbu veřejného osvětlení a semaforů
 • souhlas pro vyhrazení parkovacích míst ZTP nebo ZTP/P
 • souhlas k uzavírkám a stanovení přechodného dopravního značení
 • souhlas k vjezdu na chodníky
 • údržbu místních komunikací, parkovišť, dopravního značení a parkovacích automatů
 • údržbu cyklotras a cyklostezek
 • agendu autovraků na komunikacích
 • čistotu a zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství
 • správu veřejné zeleně
 • opravy a údržbu městského mobiliáře, dětských a sportovních hřišť, fontán, autobusových čekáren, směrníků a stojanů na mapy
 • za statutární město Karviná společné stanovisko k připravovaným stavbám
 • evidenci čipového systému psů, celoplošné očkování psů a řeší kastraci koček
 • souhlas s umístěním dočasné reklamy na sloupy veřejného osvětlení
 • komplexní správu tržiště a tržních míst v majetku města
 • správu a údržbu dřevěných stánků
 • organizaci farmářských trhů
 • údržbu památníků, uměleckých děl, kaplí, válečných hrobů a pietních míst
 • souhlas k záboru veřejného prostranství
 • deratizaci a regulaci populací synantropních zvířat
 • komplexní systém odpadového hospodářství

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Pavel Cieslar
oddělení komunálních služeb
596 387 345 B/42
Pavel Gajdziok
oddělení komunálních služeb
596 387 371 B/55
Zdeňka Grošková
oddělení komunálních služeb
596 387 299 B/62
Věra Hapková
oddělení komunálních služeb
596 387 303 B/54
Martina Klusová
oddělení komunálních služeb
596 387 302 B/62
Ing. Bohuslav Koláček
oddělení komunálních služeb
596 387 298 B/64
Ing. Jana Maierová
oddělení komunálních služeb
596 387 216 B/59/1
Ing. Kristýna Nivnická
oddělení komunálních služeb
596 387 213 B/64
Bc. Iveta Poláchová
oddělení komunálních služeb
596 387 266 B/55
Ing. Martin Rebro
oddělení komunálních služeb
596 387 373 B/57
Michal Reczek
oddělení komunálních služeb
596 387 346 B/60
Pavlína Surmařová
oddělení komunálních služeb
596 387 306 B/62
Andrea Szakál
oddělení komunálních služeb
596 387 335 B/42
Bc. Tomáš Trampler
oddělení komunálních služeb
596 387 320 B/55
Lumír Zabder
oddělení komunálních služeb
596 387 304 B/60

 

‹‹   Předchozí   1 2

Oprava komunikace Slovenská

DSC_0124.JPG Bude opravena komunikace na ul. Slovenská.

 

Demolice bytového domu v Mírové ulici

PA110138.JPG V polovině října začnou demoliční práce na bytovém domě čp. 1248–1251 v Karviné-Novém Městě.

 

Farmářské trhy v Karviné

trhy.jpg

 

V parku Boženy Němcové vznikne nové hřiště

P2220111.JPG Výstavba byla zahájena na počátku září 2017 .

 

Odpadové hospodářství

perex_třídění_ilu.jpg Termíny svozu odpadů, umístění odpadových nádob a kontejnerů a další informace týkající se nakládání s odpady.

 
‹‹   Předchozí   1 2